Formulari d'inscripció Vic 2020

RECORDA, INSCRIPCIÓ NO PAGADA = A INSCRIPCIÓ NO REBUDA