Inscripcions XL Exposiciò Monogràfica 2021

Abans de fer les teves inscripcions llegeix atentament.

Categories i les seves definicions:

Classe Campions (CCH): Per als exemplars que tinguin el títol de Campió d’Espanya o d’un país estranger reconegut per la FCI i la Reial Societat Canina d’Espanya. Els propietaris hauran d’acompanyar fotocòpia del títol de campió. Aquests exemplars sols optaran al Rappel de CAC.

Classe Oberta (CA): Per als exemplars majors de quinze mesos (voluntàriament) o divuit mesos (obligatòriament). Poden inscriure’s-hi els que siguin campions d’altres països i vulguin optar al títol de Campió d’Espanya. En aquesta classe es posa en competició el CAC nacional.

Classe Intermèdia (CI): Per aquells exemplars que tinguin més de quinze mesos i menys de vint-i-quatre a la data d’obertura de l’exposició. Podran optar al CAC i RCAC nacional competint amb la Classe Oberta.

Classe Joves (CJ): Per aquells exemplars que tinguin més de nou mesos i menys de quinze (voluntàriament) o divuit (obligatòriament) a la data d’obertura de l’exposició.

Classe Cadells (CC): Per aquells exemplars que tinguin més de sis mesos i menys de nou.

Classe Molt Cadells (CMC): Per aquells exemplars que tinguin més de tres mesos i menys de sis.

Classe Veterans (CV): Per exemplars de més de vuit anys que no desitgin optar al CAC o Rappel de CAC. Aquesta classe no és de campionat.

Classe Parelles (CP): Per a mascle i femella de la mateixa raça i del mateix propietari, presentats per una sola persona. Per poder participar en aquesta classe, ambdós exemplars han d’estar inscrits individualment en alguna de les classes anteriors.

Classe Grup de Cria (CGR): Per a grups de tres o més exemplars de la mateixa raça i varietat, sense distinció de sexe, d’un mateix criador, malgrat que no sigui de la seva propietat en el moment de l’exposició. Per poder competir en aquesta classe, els exemplars que comprenen el grup hauran d’estar inscrits individualment en alguna de les classes anteriors.

Confirmacions: Per gossos de més d’un any d’edat. Caldrà notificar-ho en la inscripció i portar documentació original del LOE/RRC el dia de l’Exposició

Inscripcions obertes fins el 08/11/2021
 • Pagament amb transferencia a: ES48 3058 0576 0127 2001 2143
 • Beneficiari: Club del Gos d’Atura Català
 • Concepte: Inscripció 21 + nom
(Atenció! NO s’acceptarà CAP inscripció després del 08/11/2021)
Inscripció no pagada = inscripció no rebuda

Preus d’inscripció per Socis:

 • Primer gos: 30 €
 • Segon gos 25 €
 • Tercer gos: 20 €
 • Quart i següents: gratis
 • Parelles: gratis
 • Grup de Cria: gratis
 • Confirmació
  • Si el gos està inscrit en alguna classe: 2,5 €
  • No està inscrit a cap classe: 10 €

Preus d’inscripció NO Socis:

 • Primer gos: 35 €
 • Segon gos 30 €
 • Tercer gos: 25 €
 • Quart i següents: gratis
 • Parelles: gratis
 • Grup de Cria: gratis
 • Confirmació
  • Si el gos està inscrit en alguna classe: 5 €
  • No està inscrit a cap classe: 15 €