Junta Directiva Club Gos d'Atura Català

– President: Àngel Casellas i Grau

– Vicepresident: Miguel Angel Edo i Bretó

– Secretària: Laura Pascuet i Candalia

– Vicesecretari: Xavier Guillén i Monsec

– Tresorer: Gabriel Fernández de la Fuente i Abellán

– Vocal: Vicenç Gascó i Correcher

– Vocal: Manel Martínez i Rodríguez

– Vocal: Francisco Javier Muñoz Carvajal

– Vocal: Joan Rovira i Llonch

– Vocal: Marta Soler Corral

– Vocal: Jordi Villanueva i Pol

– Vocal: Ann Michielsen Sys

La junta comptarà també amb la col·laboració dels socis i sòcies:

– Mari Arroyo i Leiva

– Jordi Borell i Martí

– Ruben Zamora i Fernández

– Eufenia Zapater  Pacheco

– Delegat de treball del País Valencià Jesús Beneito

I la del President d’Honor: Agustí Tonietti i Ferreró