Equip Directiu

- President: Àngel Casellas i Grau

- Vicepresident: Miguel Angel Edo i Bretó

- Secretària: Laura Pascuet i Candalia

- Vicesecretari: Xavier Guillén i Monsec

- Tresorer: Gabriel Fernández de la Fuente i Abellán

- Vocal: Vicenç Gascó i Correcher

- Vocal: Manel Martínez i Rodríguez

- Vocal: Raimon Montoliu i Casals

- Vocal: Francisco Javier Muñoz Carvajal

- Vocal: Joan Rovira i Llonch

- Vocal: Marta Soler Corral

- Vocal: Jordi Villanueva i Pol

La junta comptarà també amb la col·laboració dels socis:

- Ramon Oliver i Tarragó

- Carles Sancho i Villar

- Ruben Zamora i Fernández

- Eufenia Zapater i Pacheco