Estatuts

El Club, amb el nom de:

‘Club del Gos d’Atura – Perro de Pastor Catalán – G.A.C’.

Va ser inscrit el 12 de novembre del 1981 al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número 42.664.

El 13 de juliol del 1996, els Estatuts van ser modificats i el Club va canviar, entre d’altres coses, la seva denominació. Aquests Estatuts del 1996 s’adeqüen a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Més tard, el 6 de maig del 1999, aquesta darrera modificació dels Estatuts fou inscrita al Registre Nacional d’Associacions i és la que encara avui dia es troba vigent.