Junta Directiva Club Gos d'Atura Català

 • President: Vicenç Gascó
 • Vicepresident: Miguel Àngel Edo
 • Secretària: Laura Pascuet
 • Tresorer: Gabriel Fernandez
 • Vocal: Jordi Villanueva; Responsable de Treball
 • Vocal: Ufe Zapater; Treball
 • Vocal: Ann Michielsen: Relacions Internacionals.
 • Vocal: Marta Soler; Campionat del Club
 • Vocal: Javier Muñoz; Exposicions i Concursos
 • Vocal: Maria Carme Arroyo; Botiga
 • Vocal: Manel Martinez; Trobada socis i Fotografia
 • Vocal: Ruben Zamora; Xarxes Socials
 • Vocal: Anna Boquera; Correcció de textos i suport a les altres vocalies
 • President d’Honor: Agustí Tonietti i Ferreró