PROGRAMA DE LA XXXVIII EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DE GOS D’ATURA CATALÀ

PROGRAMA DE LA XXXVIII EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DE GOS D’ATURA CATALÀ

en preparació

PROGRAMA DE LA XXXVIII EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA

DE GOS D’ATURA CATALÀ

Cap de setmana del 17 de novembre 2018 – Al Parc de la Draga – Banyoles (Pla de l’Estany)

En el Marc de la Fira de Sant Martirià – Fira del Bestiar Autòcton del nostre País

DISSABTE, DIA 17

MATÍ

XXXVIII EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA (a la zona verda del costat del Pavelló)

A les 8h.: Recollida de dorsals i obsequi

A les 9h.: Inici de l’Exposició

 

MIGDIA

Lliurament dels trofeus

Dinar de germanor (preu pendent de confirmar)per venir a dinar i/o sopar cal inscriure’s enviant mail a secretaria@clubdelgosdaturacatala.cat abans del 15 d’octubre

 •  TARDA / VESPRE:

Jornada Tècnica sobre la morfologia del Gos d’Atura Català (a càrrec d’Agustí Tonietti i Ferreró) + Col·loqui

 • Hi estan convidats com a oients tots els socis del Club del Gos d’Atura Català.

 • Podran participar en el col·loqui els associats que siguin jutges, comissaris, criadors i membres de la Directiva.

  • A les 18h al Club Nàutic Banyoles

A les 21h: Sopar de germanor al Restaurant Vora Estany ( 20€ per persona)

  • DIUMENGE, DIA 18

(a la zona verda del costat del Pavelló del Parc de la Draga)

 • 10:30h: Exhibició d’Agility amb Gos d’Atura Català

 • A partir de les 11.30h.: Demostració treball de Gos d’Atura Català amb Ovella Ripollesa

 • Dinar per els participants

PROGRAMA DE LA XXXVIII EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA

DE PERRO PASTOR CATALÁN

Fin de semana del 17 de noviembre 2018 – En el Parc de la Draga – Banyoles (Girona)

En el Marco de la Fira de Sant Martirià – Feria del Ganado Autóctono Catalán

SÁBADO, DÍA 17

MAÑANA

XXXVIII EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA (en la zona verde del lado del Pabellón)

• A las 8h .: Recogida de dorsales y obsequio

• A las 9h .: Inicio de la Exposición

MEDIODÍA

• Entrega de los trofeos

• Comida de hermandad (precio por confirmar)

para venir a comer y / o cenar necesario inscribirse enviando mail a secretaria@clubdelgosdaturacatala.cat antes del 15 de octubre

TARDE / NOCHE:

Jornada Técnica sobre la morfología del Perro Pastor Catalán (a cargo de Agustí Tonietti) + Coloquio

• Están invitados como oyentes todos los socios del Club del Gos d’Atura Català

Podrán participar en el coloquio los asociados que sean jueces, comisarios, criadores y miembros de la Directiva.

◦ A las 18h en el Club Nàutic de Banyoles

A las 21h: Cena de hermandad en el Restaurante Vora Estany (20 € por persona)

 

DOMINGO, DÍA 18
(en la zona verde del lado del Pabellón del Parque de la Draga)

 • 10:30h. : Exhibición de Agility con Perro Pastor Catalán

 • A partir de las 11.30h.: Demostración trabajo de Perro Pastor Catalán con Oveja Ripollesa

 • Comida para los participantes

PROGRAM OF THE XXXVIII MONOGRAPHIC SHOW

OF CATALAN SHEEDPOG

Weekend of November 17, 2018 – In the Parc de la Draga – Banyoles (Girona)

Inside the “la Fira de Sant Martirià” – Native Cattle Fair of Catalonia

SATURDAY, 17th

MORNING

XXXVIII CATALAN SHEEPDOG MONOGRAPHIC SHOW (in the green zone next to the Pavilion)

• At 8:00 am: Collection of numbers and gift

• At 9:00 am: Start the Monographic Show

MIDDAY

• Delivery of trophies

• Sorority meal (price to be confirmed)

To come to lunch and / or dinner you must register by sending an email to secretaria@clubdelgosdaturacatala.cat before October 15

AFTERNOON / NIGHT

Technical Conference on the morphology of Gos d’Atura Català (by Agustí Tonietti) + Colloquium

• All members of the Gos d’Atura Català Club are invited as listeners

Members who are judges, curators, breeders and members of the Board will be able to participate in the colloquium.

 • At 6pm at the Club Nautic de Banyoles

At 9pm: Guild dinner at the Vora Estany Restaurant (20€ per person)

SUNDAY, 18th

(in the green area next to the Pavilion of the Draga Park)

• 10:30h. : Agility exhibition with Catalan Sheepdog

• From 11.30am .: Demonstration work of Catalan Sheepdog with Ripollesa Sheep (Catalan Sheep breed)

Lunch for participants

About the Author

traductor