Campionat

La Junta Directiva del Club del Gos d’Atura Català, designarà una Comissió de “Campionat del Club” que estarà formada, com a mínim, pel President, el Secretari i un Vocal de la Junta Directiva del Club.

La seva funció consistirà a vetlar pel compliment de la normativa del present reglament i resoldre els casos de dubtes que pogueren plantejar-se, per no estar contemplats o especialment ressenyats en el present reglament.

per llegir o descarregar

Normativa Campionat Morfologia 2019

Reglament del campionat del Club

A fi d’oferir una major difusió de la raça, el reconeixement dels millors exemplars, i la motivació cap a una cria de qualitat, la Junta Directiva del Club del Gos d’Atura Català, ha elaborat el següent reglament per a l’obtenció dels títols de “Campió del Club” i “Jove Campió del Club”. Aquest reglament entrarà en vigor a partir de la seva aprovació. Les normes d’aquest reglament són d’obligatori compliment per a tots aquells propietaris d’exemplars de Gos d’Atura Català que vulguin optar a aquests títols.

 

traductor