XXXVIII Monogràfica

en preparació

XXXVIII Exposició Monogràfica de Gos d'Atura Català

organitza

secretaria@clubdelgosdaturacatala.cat

Info@clubdelgosdaturacatala.cat

expos@clubdelgosdaturacatala.cat 

col·laboren

Video

com arribar

traductor