Inscripcions XXXVIII Monogràfica

Data límit d’inscripcions                                 fins: 31/10/18

Preu de la inscripció

                                                                                 Socis                  No Socis

Primer gos / Primer perro                              30 €                 35 €                           

Segons gos / Segundo perro                        25 €                 30 €

Tercer gos / Tercer perro                                 20 €                 25 €

Quart i següents / Cuarto y siguientes              gratis                                       

Classe parelles clase parejas                                   gratis

Grups de cria / grupos de cría                                   gratis

Confirmació / confirmación                                            10 €

Número de compte

IBAN: ES48 3058 0576 0127 2001 2143

Data límit d’inscripcions                                 fins: 31/10/18

Nota casella classe

Classe Campions (CCH): Per als exemplars que tinguin el títol de Campió d’Espanya o d’un país estranger reconegut per la FCI i la Reial Societat Canina d’Espanya. Els propietaris hauran d’acompanyar fotocòpia del títol de campió. Aquests exemplars sols optaran al Rappel de CAC.

Classe Oberta (CA): Per als exemplars majors de quinze mesos (voluntàriament) o divuit mesos (obligatòriament). Poden inscriure’s-hi els que siguin campions d’altres països i vulguin optar al títol de Campió d’Espanya. En aquesta classe es posa en competició el CAC nacional.

Classe Intermèdia (CI): Per aquells exemplars que tinguin més de quinze mesos i menys de vint-i-quatre a la data d’obertura de l’exposició. Podran optar al CAC i RCAC nacional competint amb la Classe Oberta.

Classe Joves (CJ): Per aquells exemplars que tinguin més de nou mesos i menys de quinze (voluntàriament) o divuit (obligatòriament) a la data d’obertura de l’exposició.

Classe Cadells (CC): Per aquells exemplars que tinguin més de sis mesos i menys de nou.

Classe Molt Cadells (CMC): Per aquells exemplars que tinguin més de quatre mesos i menys de sis.

Classe Veterans (CV): Per exemplars de més de vuit anys que no desitgin optar al CAC o Rappel de CAC. Aquesta classe no és de campionat.

Classe Parelles (CP): Per a mascle i femella de la mateixa raça i del mateix propietari, presentats per una sola persona. Per poder participar en aquesta classe, ambdós exemplars han d’estar inscrits individualment en alguna de les classes anteriors.

Classe Grup de Cria (CGR): Per a grups de més de tres exemplars de la mateixa raça i varietat, sense distinció de sexe, d’un mateix criador, malgrat que no sigui de la seva propietat en el moment de l’exposició. Per poder competir en aquesta classe, els exemplars que comprenen el grup hauran d’estar inscrits individualment en alguna de les classes anteriors.

 
 
 
 

Pels gossos nascuts fora de l’Estat espanyol cal que al fer la inscripció enviïn: Còpia del pedigrí reconegut per la FCI

traductor